Ο "διάλογος" άρχισε. Με ποιους και για ποιους ;

Με την έναρξη της νέας χρονιάς, έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση για το νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συσταθεί επιτροπή εθνικού διαλόγου για την παιδεία, με σκοπό την εξαγωγή ενός πορίσματος κάπου στον Απρίλιο, πάνω στο οποίο θα γίνει η συζήτηση για τις αλλαγές στην εκπαίδευση, στο χώρο του Πανεπιστημίου.

Η λογική μιας διαδικασίας «διαλόγου» είναι γνωστή εδώ και χρόνια κάθε φορά που επιχειρείται να περάσει ένας νέος νόμος για την εκπαίδευση. Ωστόσο, όπως κάθε φορά, αυτός ο διάλογος εξ αρχής στήνεται μόνο για επικοινωνιακούς λόγους και προσχηματικά. Και αυτό γιατί:1. Ο διάλογος αυτός δεν γίνεται από το μηδέν αλλά έχει βάση το προσχέδιο νόμου του Φίλη για τα πανεπιστήμια αλλά και σημαντικές πτυχές του νόμου Διαμαντοπούλου. Επιχειρείται έτσι από τη μία, να περάσουν στα ψιλά γράμματα διατάξεις που υπάρχουν στα συγκεκριμένα νομοσχέδια όπως η κατεύθυνση για αυτοχρηματοδότηση των ιδρυμάτων και το άνοιγμα για την πολυδιάσπαση των πτυχίων και ταυτόχρονα έχοντας αυτά ως βάση να αρχίζουν να αναιρούνται υπό την πίεση καθηγητών και πρυτάνεων άλλα στοιχεία που αυτό εμπεριέχει όπως η άρση των διαγραφών και η πενιχρή φοιτητική συμμετοχή στα όργανα διοίκησης.
2. Στην 36μελή επιτροπή συμμετέχουν συγκεκριμένοι καθηγητές από το κομμάτι εκείνο που λειτούργησε ως μοχλός πίεσης για να υπάρξουν Συμβούλια Ιδρύματος, (δηλαδή εξωπανεπιστημιακοί που αποφασίζουν για την πανεπιστημιακή κοινότητα) και διαγραφές φοιτητών.

3. Η φοιτητική εκπροσώπηση περιορίζεται στον αριθμό των 6 φοιτητών, με σαφή πολιτικό προσανατολισμό, ενώ αποτελεί ερώτημα η διαδικασία επιλογής τους. Ακόμη, οι αποφάσεις των Φοιτητικών Συλλόγων, οι οποίες είναι οι μόνες που εκφράζουν τις πάγιες διεκδικήσεις των φοιτητών, δεν έχουν ληφθεί ούτε προσχηματικά υπ’ όψη, αποκλείοντας τους από την διαδικασία λήψης αποφάσεων!

4. Όπως είναι κατανοητό στον διάλογο δεν συμμετέχει κανένας συλλογικός φορέας της πανεπιστημιακής ή εκπαιδευτικής κοινότητας (φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία εκπαιδευτικών κτλ) ούτε έχει καλεστεί έστω προσχηματικά!


Για εμάς μια τέτοια διαδικασία είναι μακριά από μια ουσιαστική διαδικασία πραγματικής ψηλάφησης των προβλημάτων του πανεπιστημίου  και των φοιτητών, και υπό αυτή την οπτική πρέπει να δούμε και το όποιο πόρισμα προκύψει τον Απρίλιο. Όταν ήδη αφήνεται χώρος στο Ζαπράνη, πρύτανη του ΠΑΜΑΚ, να γκρινιάζει γιατί θέλει πιο ακριβά δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, όταν η Τρόικα –όπως δηλώνουν αξιωματούχοι της, θα μπει στον διάλογο αυτό, έστω και ακάλεστη για να επηρεάσει το πώς εμείς θα ζούμε και θα σπουδάζουμε εντός πανεπιστημίου, οι ίδιοι οι φοιτητές και οι Σύλλογοι τους πρέπει να μπούνε σε αγωνιστική τροχιά απονομιμοποίησης από τη μια του δήθεν αυτού διαλόγου και από την άλλη εισαγωγής της δικής μας ατζέντας για ένα αποκλειστικά δημόσιο-δωρεάν και περισσότερο δημοκρατικό πανεπιστήμιο.


ΟΛΟΙ την Δευτέρα 1/2 στις 11:30 στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου καλείται η συνεδρίαση της επιτροπής εθνικού διαλόγου για την Παιδεία

Σχόλια