Η ΑΕΠ ...σχηματίζεται την Τρίτη 1/12 στις 3μ.μ.

Αντίθετα με τη λειτουργία και τη δομή των παρατάξεων , η ΑΕΠ συζητά , αποφασίζει και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται στο σύλλογο με βάση τη διαδικασία του σχήματος. Πρόκειται για μια διαδικασία όπου ο καθένας, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει στο σχήμα ή όχι, μπορεί να την παρακολουθήσει, να τοποθετηθεί και να θέσει τους δικούς του προβληματισμούς ή ακόμα και ερωτήσεις για ζητήματα που μας αφορούν άμεσα.
Αύριο λοιπόν συζητάμε για:
- την κατάσταση στο Σύλλογο Φοιτητών (αποτίμηση Συνέλευσης, διαμαρτυρίας στην πρυτανεία, κινήσεις από εδώ και πέρα)
- το ζωντάνεμα του πανεπιστημίου (π.χ. κινηματογραφική ομάδα)
- διάφορα ζητήματα σχολών 
- το πως διαμορφώνεται το κεντρικό πολιτικό σκηνικό και οι διεθνείς εξελίξεις

Σχόλια