Πτυχία ΑΕΙ = Πτυχία κολεγίων, μια εξίσωση που δεν πρέπει να ισχύει

Πριν από λίγες εβδομάδες, υπήρξε νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την εξίσωση των επαγγελματικών τίτλων ορισμένων κολλεγίων με αυτών των ΑΕΙ. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοιου είδους ρύθμιση η οποία επηρεάζει την αξία των πτυχίων μας.

  • Το 2005, ενσωματώθηκε ευρωπαϊκή οδηγία, που αναγνώριζε επαγγελματικά δικαιώματα στα κολέγια που ήταν φρανσάιζ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ίδια με αυτά που δικαιούταν ένας απόφοιτος ΑΕΙ.
  • Το επόμενο βήμα αφορούσε τα κολέγια που ήταν φρανσάιζ  αμερικανικών πανεπιστημίων.
  • Σήμερα, στόχος είναι η αναγνώριση οποιουδήποτε κολεγίου ακόμη και αν δεν είναι φρανσάιζ, αρκεί να έχει πιστοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς.

Και τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό;

Αρχικά, υποβαθμίζεται η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση μειώνοντας την αξία του πτυχίου. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται προσπάθεια διαρκούς ενίσχυσης της αξίας των πτυχίων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω και  ουσιαστικής προσπάθειας δημιουργίας ισχυρών, μη κρατικών πανεπιστημίων, που οδηγεί εμμέσως πλην σαφώς στην διαβόητη αναθεώρηση του άρθρου 16.

Πιο σημαντικό ωστόσο είναι το αντίκτυπο που έχει μια τέτοια κίνηση στην αγορά εργασίας. Απόφοιτοι δημοσίων ιδρυμάτων, έχοντας ως τώρα βασικό μισθό μεγαλύτερο από αυτούς των ιδιωτικών, καλούνται να συμβιβαστούν σε χαμηλότερους μισθούς και εργασιακά δικαιώματα, μιας και ο τεράστιος ανταγωνισμός σε συνδυασμό με τους ισοσκελισμένους πια τίτλους σπουδών, δημιουργούν δυσμενές τοπίο για όλους τους αποφοίτους.

Είναι μόνο η εξίσωση το πρόβλημα;


Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα αν αναλογιστεί κανείς τη διάσπαση των ενιαίων μέχρι τώρα πτυχίων μας, όπως προβλέπεται και από τον οργανισμό λειτουργίας των πανεπιστημίων που αναμένεται να ψηφιστεί. Καταργεί ουσιαστικά τη συλλογική κατοχύρωση, καθώς το πτυχίο μετατρέπεται σε φάκελο ατομικών προσόντων και διαφοροποιείται ανάλογα με τις μονάδες ECTS. Έτσι προκαλείται διάσπαση των εργασιακών δικαιωμάτων ακόμα και στους αποφοίτους της ίδιας σχολής!


Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση δεν έρχεται ως μεμονωμένη αλλαγή τόσο για τα πτυχία μας όσο και για το ελληνικό πανεπιστήμιο. Απέναντι στη συνολική μεταρρύθμιση που δέχεται η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, οφείλουμε να διεκδικήσουμε τόσο το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου όσο και δυνατά και ενιαία πτυχία με όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα σε αυτά.

Σχόλια