Ανοιχτό σχήμα Τετάρτη 15/10 στις 14.00

Η διαδικασία είναι ανοιχτή σε κάθε έναν που θέλει να την παρακολουθήσει. Συζητάμε για τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα μας στο πανεπιστήμιο, την κατάσταση που επικρατεί στο Σύλλογο, την γενικότερη πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Αποτιμούμε συλλογικά την παρέμβαση των προηγούμενων εβδομάδων και σχεδιάζουμε τη δράση μας για τις επόμενες. Ενδεικτικά θεματολογία:

-          Κάρτες σίτισης- Λέσχη
-          Ζητήματα Σχολής
-          Διαγραφές Φοιτητών
-     Νέος Οργανισμός λειτουργίας στο ΠΑΜΑΚ- βασικές διατάξεις
-  Κατάσταση Συλλόγου Φοιτητών ΠΑΜΑΚ – καθημερινότητα στο ΠΑΜΑΚ
-          Ευρύτερη πολιτική και κοινωνική κατάσταση
-          Σχεδιασμός


Μαζευόμαστε αρχικά στο τραπεζάκι και στη συνέχεια βρίσκουμε κάποια ελεύθερη αίθουσα.

Σχόλια