Η ΑΕΠ-ΕΑΑΚ σχηματίζεται την Πέμπτη 6/3


Θεματολογία:

- Συγκυρία (διεθνής και εγχώρια)
- Αλλαγή του εργασιακού τοπίου στους νέους (κατάργηση κατώτατου μισθού)
- Νέος εσωτερικός κανονισμός στο Πα.Μακ., αλλαγές στα πτυχία
- Φοιτητική μέριμνα
- Αποτίμηση-σχεδιασμός σχήματος
- Συζήτηση για το φετινό περιοδικό του σχήματος, το νέο τέυχος της Παρέ(Ν)θεσης.

Αντίθετα με τη λειτουργία και τη δομή των παρατάξεων , η ΑΕΠ-ΕΑΑΚ συζητά , αποφασίζει και ορίζει τον τρόπο με τον οποίο κινείται στο σύλλογο με βάση τη διαδικασία του σχήματος. Πρόκειται για μια διαδικασία όπου ο καθένας, ανεξαρτήτως αν συμμετέχει στο σχήμα ή όχι, μπορεί να την παρακολουθήσει, να τοποθετηθεί και να θέσει τους δικούς του προβληματισμούς ή ακόμα και ερωτήσεις για ζητήματα που μας αφορούν άμεσα.


Συζητάμε και αποφασίζουμε συλλογικά κόντρα σε κάθε λογική ατομισμού και ανάθεσης τόσο για τα ζητήματα της φοιτητικής μας καθημερινότητας(φοιτητική μέριμνα-υποχρηματοδότηση,εξελίξεις ανά τμήμα, πως προχωράει η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση γενικότερα και πως μας επηρεάζει) όσο και για την ευρύτερη κοινωνικοπολιτική κατάσταση, την κατάσταση και τον ρόλο της νεολαίας σε αυτή!


Ανοιχτό σχήμα λοιπόν την Πέμπτη 6/3 στις 3! (μάζεμα αρχικά στο τραπεζάκι και στη συνέχεια σε κάποια αίθουσα)

Σχόλια