Ανοιχτό σχήμα την Παρασκευή 21/3

Συζητάμε για την κατάσταση του Συλλόγου, τις εξελίξεις γύρω από την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση (εσ. κανονισμός, μέριμνα κ.α.), την καθημερινότητα μας στο Πα.Μακ., την ευρύτερη κατάσταση κοινωνικά και πολιτικά. Αποτιμούμε και σχεδιάζουμε συλλογικά την παρέμβαση του άμεσου επόμενου διαστήματος. 

Η διαδικασία είναι στις 3 μ.μ. και είναι ανοιχτή σε κάθε συνάδελφο. 

Σχόλια