ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ


Πτυχιακή Εξεταστική για όλο το ΠΑΜΑΚ κερδισε ο αγώνας των φοιτητων του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Μετά από αίτημα των φοιτητών στα γραφεία του Προέδρου, μαζική συλλογή υπογραφών και μαζική παράσταση φοιτητών στη συνέλευση καθηγητών του τμήματος, οι φοιτητές ανακίνησαν το ζήτημα για όλο το πανεπιστημιο και έφτασαν μέχρι την πρυτανεία, η οποία μετά από τις πιέσεις των ίδιων των φοιτητών ανακοίνωσε Πτυχιακή Εξεταστική Ιουνίου για όλα τα τμήματα του Πα.Μακ. 

Απόδειξη ότι οι αγώνες μπορούν να νικάνε και παράγουν αποτελέσματα για όλους

Υ.Γ.1 Όσο για τη "δύναμη συνέπειας" που έσπευσε να το ανακοινώσει (βλέπε εδώ τις "θέσεις" της), ας μας πει τι τοποθέτηση είχε μέσα στη συνέλευση καθηγητών, όπου σφύριζε αδιάφορα...

Σχόλια