Σύντομα θα κυκλοφορήσει από το σχήμα της ΑΕΠ ΕΑΑΚ το ετήσιο περιοδικό παρένθεση.
Ένα περιοδικό που άπτεται θεμάτων που αφορούν το σχήμα το σύλλογό μας αλλά και κοινωνικά θέματα.
Στη συγγραφή των κειμένων μπορεί να συμμετέχει κάθε φοιτητής...

Σχόλια